Gå til hovedinnhold

Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2016)

Sammendrag

Studie utført på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, november 2013-2014.