Gå til hovedinnhold

Felthåndbok for overvåking av rømt oppdrettslaks (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2016)

Sammendrag

I 2014 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å koordinere et nasjonalt overvåkingsprogram for overvåkning av rømt oppdrettslaks i laksefiskerier og gytebestander. Denne håndboken inngår i dette arbeidet.