Gå til hovedinnhold

Evaluering og opprydding av offisielle gytekart (Rapport fra Havforskningen nr. 12-2016)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet presenterer kart for utbredelse av et stort antall fiskebestander. Kartene er tilgjengelig på en server med åpen tilgang (http://maps.imr.no/geoserver/web/). For enkelte bestander er kartene som presenteres publisert i vitenskapelige artikler (per-review), mens de fleste er  generert av instituttets bestandsansvarlige ekspert ved bruk av historiske studier og instituttets egne data.