Gå til hovedinnhold

Seleksjonssystem-utsortering av småreke (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2016)

Sammendrag

Forsøk med seleksjonssystem med vekt på utsortering av småreke i Nordsjøen og Skagerrak og kystrekefisket i fjordområdende.