Gå til hovedinnhold

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 23-2016)

Sammendrag

Overvåkningsprogrammet for bonamiose og marteiliose i europeiske flatøsters (Ostrea edulis) og blåskjell (Mytilus sp.) ble revidert i 2015. Denne rapporten kort gir en oversikt over dagens situasjon, prøvetakingsstrategi, resultatene fra 2015 og forslag til undersøkelser i 2016.