Gå til hovedinnhold

Temperaturens innflytelse på lakseluslarver (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2016)

Sammendrag

Utvikling og overlevelse av lakseluslarver avhenger av temperatur. Formålet med prosjektet var å måle utviklingstiden ved seks ulike temperaturer representative for hele den norske kystlinjen. Dette for å forstå spredning av parasitten og å estimere smittepresset skapt av gravide voksne holus på fisk i sjøen. (Sluttrapport til Forskningsrådet, prosjekt 901073)