Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2016)

Sammendrag

I forbindelse med etablering av en ny lokalitet for oppdrett av laks nordøst for Edøya i Smøla kommune har Havforskningsinstituttet gjennomført undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk. Rapporten viser data fra de to første toktene som ble gjennomført for å verifisere om det finnes gyte- og oppvekstområder i nærheten av det planlagte oppdrettsanlegget.