Gå til hovedinnhold

Fisk og seismikk - forskningsfokus fremover (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2016)

Sammendrag

Rapport fra arbeidsgruppemøte i desember 2016 vedr. forskningsaktivitet på effekter av seismikk på fisk og fiskeri.