Gå til hovedinnhold

Kartlegging av klorerte miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området (Rapport fra Havforskningen nr. 4-2016)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av klorerte miljøgifter i overflatesedimenter fra 57 lokaliteter i MAREANO-området. Prøvene ble samlet inn i perioden 2006-2014 i
østlige del av Norskehavet og sørlige del av Barentshavet.