Gå til hovedinnhold

Effekter av stortarehøsting i Nordland i 2016 (rapport fra Havforskningen nr. 38-2016)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2016 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nordland. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha. undervannsvideo. I tillegg ble det samlet inn tareplanter for studier av morfologi, alder, veksthistorikk og epifytter i forkant av høstingen i 2016. Det ble også gjennomført oppfølgende videoundersøkelser på felt som ble prøvehøstet i 2013-2015 og på nærliggende referansefelt.