Gå til hovedinnhold

Evaluering av effekten av forvaltningstiltak på hummer og forslag til tiltak (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2017)

Sammendrag

Fiskeridirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet gjennomgå bestandssituasjonen i lys av de nye reguleringene som ble innført i 2008 og eventuelt foreslå forvaltningstiltak for å sikre et bærekraftig fiskeri. Tiltak som vern av rognhummer, økt minstemål og innføring av fluktåpninger har virket etter intensjonene. Andelen rognhummer har økt i fangstene, størrelsesfordelingen har forskjøvet seg mot større hummer og andelen hummer under minstemål i fangstene er betydelig redusert. Etter nesten ti år med nye reguleringer er likevel ikke forvaltningsmålet nådd.