Gå til hovedinnhold

Program rensefisk: Kunstig lys og rensefisk (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2017)

Sammendrag

Rensefisk er oppdrettsnæringens viktigste ikke-medikamentelle verktøy mot lakselus. Formålet med dette prosjektet var å finne ut om forlenget dag med kunstig lys kan redusere antall lus på laks ved bruk av rensefisk. (Sluttrapport FHF-prosjekt 901146)