Gå til hovedinnhold

Vurdering av sårbare bunnhabitater i det nordlige Barentshavet; trålfangete bunndyr fra det årlige «øko-toktet» (Rapport fra Havforskningen nr. 19-2017)

Sammendrag

Sårbarhet for bunnhabitater i Barentshavet nord for 76°N og rundt Svalbard er beskrevet ut ifra en samlet vurdering basert på 1) kompleksiteten i bunndyrsamfunnet (antall arter, biomasse, antall individer), 2) bunndyrsamfunnets sensitivitet overfor klimaoppvarming (gjennomsnittlig temperaturpreferanse og -toleranse), 3) hvor utsatt bunndyrsamfunnet er for å bli rammet/tatt av en trål (gjennomsnittlig individhøyde, kroppsstørrelse og mobilitet) og den geografiske utbredelse av særlige sårbare arter/artsgrupper.