Gå til hovedinnhold

Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2017)

Sammendrag

Kystkommunene i Agder ønsker å tilrettelegge for blå vekst i regionen. For å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele Agder-kysten. En slik kartlegging vil være et viktig beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. Dette danner bakgrunnen for prosjektet «Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder» som er gjennomført i samarbeid mellom NIVA og Havforskningsinstituttet.