Gå til hovedinnhold

Beste praksis for slipping fra not - Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not (Rapport fra Havforskningen nr. 6-2017)

Sammendrag

En ny slippemetode er testet ut på fire tokt i 2015 og fire i 2016 om bord på kystnotfartøyet «Sjarmør» og ringnotfartøyet «Fiskebas». Forsøkene viste at denne riggingen var
funksjonell og enkel å håndtere under slipping. Slippeprosessen ble dokumentert gjennom målinger av utslippsåpningen. (Faglig sluttrapport for FHF-prosjekt 900999 av Aud Vold mfl.)