Gå til hovedinnhold

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur (Rapport fra Havforskningen nr. 38-2017)

Sammendrag

Dette er en oppdatering av tilsvarende notat til Ekspertgruppen for vurdering av villfiskens regionsvise bærekraft i forhold til lakselus. Detaljer er beskrevet i dette notatet.