Gå til hovedinnhold

Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 4-2017)

Sammendrag

I løpet av de siste årene har Havforskningsinstituttet mottatt et økende antall meldinger fra publikum om at blåskjell er blitt borte fra steder hvor de vanligvis sanker skjell. I denne rapporten har vi sammenstilt innmeldte observasjoner for 2016. Målet med rapporten er å undersøke om det er fellestrekk mellom de ulike lokaliteter som kan forklare hvorfor blåskjellene er blitt borte.