Gå til hovedinnhold

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april og mai 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2017)

Sammendrag

I 2016 gjennomførte vi fire tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn. Hensikten med undersøkelsene er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter en eventuell oppstart av et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn er valgt som kontrollområde, det vil si en lokalitet som vi antar vil bli upåvirket av et sjødeponi.