Gå til hovedinnhold

DNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2017)

Sammendrag

Tilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har hittil ikke blitt identifisert. Målsetningen for prosjektet har vært å studere dannelsen av DNA-skade i hyse som utsettes for ulike petrogene eller pyrogene polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Målet har vært å identifisere kildene til forurensningen som medfører DNA-addukter observert i hyse fanget rundt oljefeltene i Nordsjøen.