Gå til hovedinnhold

Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter (Rapport fra Havforskningen nr. 12-2017)