Gå til hovedinnhold

Radioactive substances in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) (Rapport fra Havforskningen nr. 24-2017)

Sammendrag

Nivåene av den menneskeskapte radionukliden cesium-137 (137Cs) i norsk oppdrettslaks (Salmo salar) er svært lave, og langt under grenseverdien på 600 Bq/kg satt av norske myndigheter etter Tsjernobylulykken.
Nivåene av radioaktiv forurensning i fôr er tilsvarende lave. Sammenlignet med vill fisk fra norske havområder har norsk oppdrettslaks omtrent like eller lavere nivåer av både naturlige og menneskeskapte
radionuklider. Det ble ikke funnet geografiske variasjoner i nivåene av 137Cs i oppdrettslaks. Innholdet av radioaktiv forurensning i norsk oppdrettslaks er så lavt at det ikke medfører noen helserisiko for konsumenter.