Gå til hovedinnhold

Seleksjon i leppefiskredskap (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2017)

Sammendrag

Rapport fra forsøk utført i 2016 (FHF-prosjekt # 901253): All høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressursar skal skje så skånsomt som muglig (havressursloven §16). I fisket etter leppefisk med teiner og ruser tas det en betydelig andel undermåls fisk (Jørgensen og Løkkeborg, 2012; Jørgensen og Palm, 2014). Bidødelighet forårsaket av håndtering av fisken når redskapen trekkes og mulig predasjon ved gjenutsetting (f.eks. fra sjøfugl) tilsier at undermåls leppefisk i størst mulig grad bør sorteres ut på fiskedypet vha. rømningshull eller andre innretninger.