Gå til hovedinnhold

Forsøksfiske for selektiv fangst av berggylt (Rapport fra Havforskningen nr. 8-2017)

Sammendrag

Villfanget leppefisk brukes som rensefisk mot lakselus i oppdrett. Det er satt åpningsdatoer for fisket for å sikre at hovedgytingen er over før fisket starter. Et nytt konsept med større rister i enden av teiner og ruser som utnytter fluktreaksjonen til leppefisk under trekking, ble testet i et forsøksfiske i juni 2016.