Gå til hovedinnhold

Varmebehandling av laks i forbindelse med avlusing (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2017)

Sammendrag

Rapporten beskriver et forsøk der laks utsettes for oppvarmet vann i 30 sekunder, for deretter å restitueres i normaltemperatur i 14 dager. Hensikten med forsøket er å undersøke effekten selve varmebehandlingen har på fiskens velferd.