Virtuell utvandring av postsmolt (Rapport fra Havforskningen nr. 10-17)