Gå til hovedinnhold

Purse Seine Catch Control

Sammendrag

Prosjektet Purse Seine Catch Control har hatt som mål å videreutvikle og kommersialisere fire nyskapende produkter som alle har til hensikt å gi bedre fangstkontroll i fiske med not. Hvert av produktene hadde i utgangspunktet potensial til å løse kritiske problemstillinger knyttet til fangstprosessen i notfiske etter pelagiske arter: Utskytbar prøvetakingstrål, lysfløyt, ny flåsnurpe og 3D Visualization of net geometry.

Last ned rapporten