Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017

Sammendrag

Sluttrapport til Mattilsynet.