Gå til hovedinnhold

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2017

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet for sykdommene bonamiose og marteiliose i flatøsters og blåskjell utføres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Det ble hentet skjell fra fire ville bestander og ett østersanlegg, basert på utbredelsen av ville skjell og strukturen i østersnæringen.