Gå til hovedinnhold

Havforsuring

Sammendrag

Forsuring av havet står høyt på dagsordenen både forskningsmessig og politisk, nå også i Norge. Fenomenet skyldes utslippene av fossilt CO2 til atmosfæren. Store mengder av gassen blir oppløst i havvannet som karbonsyre. Rapporten søker å belyse fakta om fenomenet og forventet utvikling over tid samt å peke på hvilke økologiske effekter forsuringen vil kunne medføre.

Last ned rapporten