Gå til hovedinnhold

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer muslinger 2012

Sammendrag

I den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2012 ut i alt 382 prøver fordelt gjennom hele året. Av disse var 307 prøver av blåskjell (Mytilus edulis), 37 av kamskjell (Pecten maximus), 34 av østers (Ostrea edulis) og fire av oskjell (Modiolus modiolus). Prøvene ble sendt til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter instruks utarbeidet av Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat. Ved NIFES ble alle prøvene analysert for E. coli og til sammen 13 av prøvene ble også analysert for enterokokker. Videre ble 48 av prøvene undersøkt med hensyn på Salmonella.