Gå til hovedinnhold

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i sei fra Norskehavet og Barentshavet