Gå til hovedinnhold

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2013

Sammendrag

Ved NIFES har det på vegne av Mattilsynet i 2013 blitt gjennomført mikrobiologiske undersøkelser for Escherichia coli og Salmonella i skjell, samt kjemiske analyser for fremmedstoffer (metaller, PCB, dioksiner, bromerte flammehemmere og PAH).