Gå til hovedinnhold

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2015

Sammendrag

NIFES har på vegne av Mattilsynet i 2015 gjennomført mikrobiologiske undersøkelser for E. coli og Salmonella i skjell (blåskjell, europeisk flatøsters, kamskjell, oskjell, stillehavsøsters, strandsnegl, sirkelskjell, knivskjell, samt pigghuden kråkebolle), samt kjemiske analyser for fremmedstoffer (metaller, PCB, dioksiner, bromerte flammehemmere og PAH) i skjell (blåskjell, kamskjell, oskjell, teppeskjell og østers).