Oppfølging av basisundersøkelse blåkveite juli 2014 rapport