Gå til hovedinnhold

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2014 (Særnummer 2b 2015)

Sammendrag

Del 1: Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014. Det nystartete nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som er utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet, har tallfestet innslaget av rømt oppdrettslaks i 140 vassdrag i 2014.

Del 2: Grunnlagsmaterialet for denne rapporten er vist i detalj i de vassdragsvise rapportene som foreligger i nedlastbare fylkesvise filer. (Se under)