Nord-Trøndelag (Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2015)