Gå til hovedinnhold

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2015 (Særnummer 2b 2016)

Sammendrag

Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015. (Fisken og havet, særnummer 2b-2016)