Rømt oppdrettslaks i vassdrag

Sammendrag

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2017. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2-2018)

Last ned rapporten