Rapporter

Resultat: (1)

Rapport fra Havforskningen 2020-22

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020

02.07.2020
Rune Nilsen, Rosa Maria Llinares Serra, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Gunnar Bekke Lehmann (NORCE) og Ingebrigt Uglem (NINA)