Gå til hovedinnhold

– Viktig avklaring om lokaliseringsbehov


Sissel Rogne

Sissel Rogne, administrerende direktør.

– Det er bra at vi nå har fått en grundig gjennomgang av Havforskningsinstituttets behov. Fremover skal vi gjennomgå dette grunnlaget slik at vi sikrer en fremtidsrettet og tjenlig lokalisering for instituttet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt lokaliseringsutredningen som omhandler de marine forskningsmiljøene i Bergen. Rapporten ble levert i dag.

Godt utgangspunkt

Sissel Rogne er opptatt av at fakta og data blir gjennomgått før diskusjonen om valg av sted og eventuell samlokalisering tas videre.

– Vi er et nasjonalt institutt som svarer opp viktige rådgivnings- og forskningsoppgaver for kyst- og havnasjonen Norge. I dag er vi spredd på flere bygg i Bergen og resten av landet.  Vi er også en stor arbeidsplass med mange ulike aktiviteter som stiller høye krav til gode fasiliteter. Rapporten synliggjør våre behov for en moderne og effektiv lokalisering som tilfredsstiller disse kravene, sier Sissel Rogne, som understreker at instituttet også ønsker et tett og godt samarbeid med UiB og resten av det marine forskningsmiljøet i Bergen.

– Det er viktig – både med tanke på mer fremtidig samarbeid og gode synergieffekter, og må tas med i den videre vurderingen. Først må vi imidlertid se på kvaliteten på data og fakta, slik at vi har et godt grunnlag å jobbe med fremover, sier Sissel Rogne.