Gå til hovedinnhold

Anbefaler samlokalisering av marine forskningsmiljøer


nifesbygningar

En ny konseptvalgutredning anbefaler å få NIFES, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet inn under samme tak. Positivt og spennende, mener NIFES-direktøren og fiskeridirektøren.

Konseptvalgutredningen (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen anbefaler et nybygg for NIFES, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det ble offentliggjort av Nærings- og fiskeridepartementet i dag .

I pressemeldingen står det at flere av departementets underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen i dag har små og lite hensiktsmessige lokaler. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet.

– Dette er veldig positivt for NIFES. Spesielt trenger vi nye laboratoriefasiliteter. Det er helt avgjørende når NIFES også i fremtiden skal passe på at norsk sjømat er trygg. NIFES har utviklet seg på en flott måte i dagens lokaler, men nå er de fullt utnyttet, sier NIFES-direktør Ole Arve Misund, som også er positiv til å komme tettere på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Han får støtte av fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– I utgangspunktet er dette en spennende anbefaling. Vi har et godt utgangspunkt i den marine klyngen som er på Nordnes i dag, og det er viktig å bygge videre på og utvikle det gode samarbeidet vi allerede har, sier hun.

Kunnskapen som forskningsinstituttene kommer med er viktig i forvaltningsarbeidet til Fiskeridirektoratet, forteller Holmefjord.

– Å ha en lokalisering med formelle og uformelle møteplasser vil styrke den totale kunnskapsutviklingen. Vi er avhengige av best mulig kunnskap til enhver tid for å få til så god forvaltning som mulig. Jeg tror en samlokalisering vil skape et miljø der vi er enda tettere på hverandre, noe som vil kunne gi bedre forskning og bedre forvaltning i første omgang, og høyere verdiskaping i marin sektor i neste omgang, sier fiskeridirektøren.