Gå til hovedinnhold

Fikk publikasjonspris for "knock out" genartikkel


Anna Wargelius får publikasjonspris

Anna Wargelius mottar publikasjonsprisen 2016 fra forskningsdirektør Geir Huse.

Anna Wargelius fikk Havforskningsinstituttets publikasjonspris 2016 for en artikkel som viser hvordan DNA-sekvensen til laks kan endres med mutasjoner. Kort fortalt handler det om å slå «knock out» på spesifikke gener for å lage en steril oppdrettslaks.

Publikasjonsprisen kåres av en ekstern jury (UiB-professorene Peter Haugan, Sigurd Stefansson og Jon Vidar Helvik) etter en kvalifiseringsrunde som ender i tre nominerte artikler. Den gjeve prisen deles ut under de årlige havforskningsdagene i Bergen.

Krevende arbeid og ny teknologi

Vinnerartikkelen heter “Dnd knockout ablates germ cells and demonstrates germ cell independent sex differentiation in Atlantic salmon”, og hovedforfatter er Anna Wargelius (se komplett forfatterliste i boks til høyre). Artikkelen er publisert i den anerkjente Nature-publikasjonen Scientific Reports.

– Artikkelen gir konkret eksempel på hvordan en kan bruke ny teknologi, geneditering, til å lage steril oppdrettslaks som kan bli et viktig bidrag til å løse problemstillingen med bevaring med biologisk mangfold. Videre heter det at arbeidet er teknisk svært krevende og innbefatter både genetiske analyser, injeksjoner av egg og videre molekylære analyser av fenotypen på senere stadier.

I front internasjonalt

– Å ta i bruk metoder som normalt bare brukes på modellarter er krevende, og komiteen er svært imponert over de metoder som er etablert og de resultater som er oppnådd. Foruten å produsere steril fisk, åpner arbeidet også får videre funksjonelle studier av gener også i arter som ikke er modellorganismer, skriver juryen, som avslutter med å påpeke at forskningsgruppen ligger helt framme internasjonalt i bruk av geneditering til eksperimentelle studier hos fisk.