Gå til hovedinnhold

Ingen kveis i oppdrettsørret


effokt09062

Foto: Tom Haga/Norges Sjømatråd

Det er ikke funnet kveis i oppdrettsørret beregnet til konsum, viser ny rapport fra NIFES.

NIFES har til sammen undersøkt 1038 regnbueørret, oppdrettet i sjømerder, fordelt på 15 ulike oppdrettsanlegg langs kysten fra Nord-Norge til Vestlandet. Det ble ikke funnet kveis ( Anisakis simplex ) i noen av fiskene som skulle til konsum.

– Vår vurdering er at det er svært lite sannsynlig å finne kveis i oppdrettsørret, sier Irja Sunde Roiha, forsker ved NIFES.

Funn i taperfisk

Det ble funnet kveis i fem taperfisk fra tre ulike oppdrettsanlegg. Taperfisk er fisk som ikke går til konsum. Den skiller seg ut fra vanlig ørret, både på størrelse og utseende, og sorteres tidlig ut i slaktefasen.

EU og EØS har klare retningslinjer for håndtering av fisk som spises rå, for å unngå at konsumenter får i seg kveis som kan gi sykdom. All villfisk som skal spises rå, må fryses først. Ved frysing til en kjernetemperatur på minus 20 grader i 24 timer eller minus 35 grader i 15 timer, vil man ta livet av kveis. Vanlige tilberedningsmetoder av villfisk, som steking og koking, vil også ta livet av kveis.

Ikke frysekrav for laks

For oppdrettet fisk har Norge i lang tid hatt praksis for å unnta atlantisk oppdrettslaks ( Salmo salar ) fra frysekravet, fordi det har vært dokumentert at det er neglisjerbar risiko for at slik fisk inneholder parasitter. Mattilsynet jobber nå med formalisering av dette fritaket i regelverket.

Undersøkelsen NIFES har gjort er den største som er gjort på parasitter i oppdrettsørret, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er finansiert av FHF.

»Last ned PDF-versjon