Gå til hovedinnhold

Makrell


Makrell

ICES, Det internasjonale råd for havforskning, har oppdatert makrellrådet for 2017. Det skjer etter at det ble oppdaget en feil i tetthetsindeksen for alder 6-11 år fra det internasjonale makrell-økosystemtoktet. Den oppdaterte bestandsberegningen viser 7 % lavere gytebestand i 2016 sammenlignet med opprinnelig råd fra september 2016.


Feilen ble funnet etter full gjennomgang av alle tilgjengelige data til metoderevisjonen for makrell som starter i slutten av januar. Den var gjort i en utregning knyttet til areal i makrell-økosystemtoktet (IESSNS), og førte til ukorrekte tall på tetthetsindeksen for alder 6–11 år for 2016. Dette hadde konsekvenser for bestandsberegningen. 

Derfor korrigerte ICES bestandsberegningen og kvoteanbefalinger, og publiserte 26. januar et nytt råd for 2017. Det opprinnelige kvoterådet fra ICES var på 944 302 tonn, mens det nye korrigerte rådet  er på 857 185 tonn. Kvoterådet fra ICES er gitt ut fra en fiskedødelighet tilsvarende maksimalt langtidsutbytte Fmsy=0.22.

En omfattende metoderevisjon (benchmark) for makrellbestanden går av stabelen i København mellom 30. januar og 3. februar. Da vil helt nye beregningsmetoder, tidsserier og data bli presentert og grundig diskutert og gjennomgått før endelige konklusjoner blir vedtatt. Resultatene fra denne metoderevisjonen vil gi oss det beste og mest oppdaterte vitenskapelige grunnlaget for fremtidig rådgivning av makrellbestanden i ICES.