Gå til hovedinnhold

Presisering om bruk av lys i fisketeiner

Storfangst

Over 200 kg i en teine overrasker både fisker og forsker.

Vår nyhetssak om at forsøk med lys i torsketeiner ga rekordfangst, ble mottatt med stor interesse. Dessverre manglet saken en viktig presisering: I Troms hvor forsøkene ble utført, er det forbudt å bruke lys (med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar). Tilsvarende regel gjelder også for Finnmark og Nordland.

«Lys har tidligere vært testet for å øke fangsten av torsk i fisket med teiner, men resultatene fra disse forsøkene har vært motstridende og uklare. Forskerne ser nå ut til å ha knekt koden. I fiskeforsøk om bord i fiskefartøyet «Fangst» har de fått over 200 kilo torsk i ei teine», het det i nyhetssaken som ble publisert på Havforskningsinstituttets nettsider i september. Selv om det forskes på området, har fiskere ikke anledning til å ta i bruk teknologien.

– Det er ikke er lovlig for fiskere å bruke lys i teiner. Denne bestemmelsen burde vi ha opplyst om i nyhetssaken, sier Svein Løkkeborg. 

Kan søke om dispensasjon

Fiskere som ønsker å gjøre forsøk med lys, kan søke om unntak fra bestemmelsen ved å ta kontakt med Havforskningsinstituttet (se kontaktperson til høyre). Havforskningsinstituttet skal gjøres nye forsøk i 2017.
– Vi kommer til å engasjere interesserte fiskere som skal teste om lys gir økte fangster også i andre områder og til ulike årstider. Havforskningsinstituttet vil søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon for å gjennomføre disse forsøkene, sier Svein Løkkeborg.