Gå til hovedinnhold

Stort EU-prosjekt skal drives fra Bergen


Fra åpningen

Fra åpningen av INTAROS-prosjektet.

INTAROS er et nytt stort EU-prosjekt som skal utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem for hele Arktis som omfatter hav, is, atmosfære og land. Prosjektets ramme er 15,5 millioner Euro over fem år, det ledes av Nansensenteret, mens Havforskningsinstituttet er partner og ansvarlig for en av arbeidspakkene. 

Onsdag 11. og torsdag 12. januar er det oppstartsmøte i Bergen som samler 110 polarforskere fra 20 nasjoner. Målet å utvikle framtidens miljøobservasjonssystem for Arktis. Prosjektet har fått navnet INTAROS, som står for «Integrated Arctic Observation System». 
 
- Havforskningsinstituttets sitt hovedbidrag er den delen av prosjektet som demonstrerer anvendelser av et videreutviklet og mer integrert observasjonssystem for Arktis. Å vise varierte, men konkrete eksempler på anvendelser er en sentral del av INTAROS.  Spesialiserte produkter vil bli laget for et bredt spenn av brukergrupper inkludert forskere, forvaltere, marin og maritim industri og lokalbefolkningen på Svalbard og Grønland. Instituttet skal også bidra til INTAROS gjennom vår ekspertise på ulike former for fysiske målinger i havet og håndtering av store og komplekse datasett, sier forsker Geir Ottersen ved Havforskningsinstituttet. 
 
Han skal lede denne arbeidspakken og være prosjektleder På Havforskningen mens Gro van der Meeren leder undergruppen med fokus på forbedret økosystemforståelse. Flere havforskere vil være tungt involverte i å vise hvordan et slikt overvåkingssystem kan brukes som grunnlag for å teste og kjøre store modeller som simulerer økosystemet i havet. 
 
- Vi vil også vise hvordan et utvidet overvåkingssystem kan være til hjelp for å ekspandere det velutviklede rapporterings og forvaltningssystemet vi har for fisk og miljø i Barentshavet til andre deler av Arktis, sier Ottersen.
 

INTAROS fokuserer på feltmålinger og er basert på å utvide, forbedre, supplere og harmonisere eksiterende og nye måleprogrammer for klima- og miljøovervåkning i forskjellige deler av Arktis. Observasjonssystem og programmer finansiert av enkelt land i og utenfor Europa vil være viktige og integrerte deler av INTAROS. Prosjektet vil bli et viktig bidrag til internasjonale initiativ og samarbeid i og om Arktis.
 
– Selv om det kommer stadig mer data fra satellitter, gir disse ikke tilstrekkelig datadekning og informasjon er det betydelig mangel på data fra Arktis, spesielt fra sensorer på bakken, i den nedre del av atmosfæren og i havet under sjøisen, sier professor og prosjektkoordinator Stein Sandven ved Nansensenteret i forbindelse med oppstartsmøtet.
 
INTAROS er det største av fire EU-prosjektet i Horizon2020 programmet som ser på Arktis vil være et vesentlig forskningsbidrag til implementering av deres Arktiske strategi i de neste fem år.