Gå til hovedinnhold

Fakta om miljøgifter i fet fisk


es44579

Foto: Eivind Senneset

Er du nysgjerrig på nivåene av miljøgifter i fet fisk, les mer her.

All mat inneholder uønskede stoffer i varierende mengder. Når det gjelder fet fisk er det de fettløselige miljøgiftene, som dioksiner og PCB, det er mest fokus på. Dette skyldes hensynet til sårbare grupper, som gravide og barn. Derfor overvåker vi jevnlig nivåene av disse stoffene i både fet villfisk og oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utfører åpne, uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet. I 2004 ba Mattilsynet VKM om å foreta en helhetsvurdering av fisk og annen sjømat. Vurderingen skulle omfatte ernæringsmessige fordeler med å spise fisk, sett i forhold til helserisiko forbundet med forurensinger og andre uønskede stoffer som sjømat kan inneholde. Derfor kom VKM i 2006 med rapporten «Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold», som anbefalte alle å spise mer fisk. I rapporten diskuterte man også om det ville være skadelig for gravide og kvinner i fruktbar alder å spise mer enn to måltider fet fisk i uken, men det begrensede konsumet av fet fisk for denne gruppen gjorde likevel at man antok at dette ikke ville være et reelt problem.

I desember 2014 kom VKM med en oppdatert rapport basert på nye tall, blant annet fra NIFES. Den konkluderer med at norsk fet fisk er trygg mat og at med daværende nivå av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av PCB, dioksin og kvikksølv fra fisk. Våre analyser etter 2014 viser ingen store endringer. VKM-rapporten er bygget på gjeldende kunnskapsstatus på dette feltet, ikke enkeltstudier. Rapporten understreker at det ikke lenger er grunnlag for å begrense inntaket av fet fisk, selv ikke for gravide. I tillegg til barn og unge er gravide og unge kvinner mellom 18 og 30 år blant gruppene som spiser minst fisk i Norge.

Dagens anbefalinger fra Helsedirektoratet sier at nordmenn bør spise fisk til middag to til tre ganger i uken, gjerne som pålegg . Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild. Disse anbefalingene er NIFES helt enig i, basert på vår kunnskap om næringsstoffer og uønskede stoffer i norsk villfisk og oppdrettsfisk.