Gå til hovedinnhold

Nytt faglig råd for NIFES


nifesbygningar

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt et nytt faglig råd for NIFES. Rådet skal passe på at NIFES har god vitenskapelig utvikling og holder en høy faglig standard.

Siden 2011 har NIFES hatt et faglig råd. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet utnevnt et nytt råd for perioden 2017-2019. NIFES sitt faglige råd skal passe på at NIFES har god vitenskapelig utvikling og holder en høy faglig standard.

– Senest i 2016 hadde vi tre viktige møter med det faglige rådet. Rådet brukes til å avgi vurderinger og synspunkter i spørsmål om viktige utviklingstrekk for NIFES, sier direktør Ole Arve Misund.

Nye medlemmer i rådet er Liv Elin Torheim, professor fra Høgskolen i Oslo og Akershus og leder for Nasjonalt råd for ernæring, og Christer Høgstrand, professor ved King’s College i London.

– Rådet er sammensatt av internasjonalt anerkjente vitenskapsmenn og -kvinner innen relevante fagfelt for NIFES og de kommer fra velrenommerte læresteder i Skandinavia og i England, sier Misund.

Medlemmer i faglig råd for NIFES 2017-2019:

  • Karsten Kristiansen (leder). Professor i molekylærbiologi og instituttleder for Biologisk institut ved Københavns Universitet.
  • Kristina Sundell. Professor i zoofysiologi og hovedstudierektor for grunnutdanningen i zoologi ved Zoologiska institutionen ved Gøteborgs Universitet.
  • Rolf Reed. Professor i medisin og instituttleder ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.
  • Liv Elin Torheim. Professor i human ernæring/samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Christer Høgstrand. Professor i økotoksikologi ved Diabetes & Nutritional Sciences Division ved King’s College London.