Gå til hovedinnhold

Parasittsykdommen marteiliose funnet i blåskjell på Vestlandet


Ville blåskjell

Parasitten Marteilia refringens smitter mellom blåskjell via en mellomvert (ofte en hoppekreps). Syke skjell dør til slutt av avmagring.  

 Havforskningsinstituttet har funnet parasitten Marteilia refringens i blåskjell. Skjell som er smittet av parasitten kan dø av avmagring og skader i fordøyelsessystemet. Sykdommen er ikke tidligere påvist i Norge. 

Funnet er gjort i Agapollen på Bømlo i Hordaland. Parasitten er foreløpig kun observert i blåskjell – ikke i østers fra samme lokalitet. Parasitten er helt ufarlig for mennesker.

Kan være dødelig

– Marteilia infiserer fordøyelsessystemet hos skjellene, skader vevet og hindrer normalt fødeopptak. Syke skjell blir avmagret og dør av infeksjonene, forteller Stein Mortensen, som leder Havforskningsinstituttets arbeid med sykdommer hos skjell.Parasitten ble observert i blåskjellprøver hentet inn i forbindelse med Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for skjellsykdommene bonamiose og marteiliose i norske østers og blåskjell. Havforskningsinstituttet utfører overvåkningen på oppdrag fra Mattilsynet.

Strenge regler for varsling

– Vi har uført analyser som bekrefter at det er snakk om Marteilia refringens type M; som er den typen som smitter blåskjell, forteller Stein Mortensen. Det er et strengt internasjonalt reglement for varsling av meldepliktige, smittsomme dyresykdommer. Funn av Marteilia refringens utenfor utbredelsesområdet krever bekreftelse fra den internasjonale dyrehelseorgansisasjonen OIEs referanselaboratorium i Frankrike. Prøver er sendt dit for analyse.

Snitt til mikroskopering

Blåskjellene blir undersøkt ved at det lages et tynt tverrsnitt av vev som blir farget og mikroskopert. Ved positive funn blir det gjort påfølgende DNA-analyser (PCR) for å bekrefte diagnosen.

Foto: Havforskningsinstituttet

Smitter via mellomvert

Marteiliose er ikke formelt påvist her i landet tidligere. Sykdommen forekommer i flere europeiske land, og ble påvist ved vestkysten av Sverige i 2010 – der også kun i blåskjell og ikke i østers. Smittespredningen for parasitten er uforutsigbar. Det trengs nemlig en såkalt mellomvert – sannsynligvis en hoppekreps – for at nye skjell skal kunne smittes.

– Vi har for få blåskjellprøver til å kunne si noe om omfanget av sykdommen. Funnet kommer til å bli fulgt opp med en utvidet prøvetaking av blåskjell, sier Stein Mortensen. Han forteller at det er viktig å undersøke om det kun er blåskjell som er smittet eller om parasitten også finnes i østers.

Marteilia i mikroskop

Marteilia sp. infiserer blåskjellenes fordøyelsesvev. På dette preparatet er det mange tydelige sporangier. Ett av disse er markert med en pil.

Foto: Havforskningsinstituttet