Gå til hovedinnhold

Villsvinfisk i flokk og torsk med inngrodd fiskegarn


Villsvinfisk

Under årets internasjonale Nordsjø-tokt ble det fanget uvanlig mange eksemplar av villsvinfisk over hele det undersøkte området.  

Det er mye forskjellig som havner på dekk når bunntrålen fra Nordsjøtoktet IBTS tømmes. Usedvanlig mye villsvinfisk ble fanget under årets tokt. Et mindre hyggelig syn var en torsk som hadde svømt lenge med nylontråd inngrodd i fiskekjøttet.  

Det internasjonale toktet kjøres i første (Q1) og tredje kvartal (Q3) i hele Nordsjøen. I år var Havforskningsinstituttets to forskningsskip «G.O. Sars» og «Johan Hjort» opptatt på annet hold, og valget falt på «Cefas Endeavour», som tilhørere det engelske instituttet Cefas (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science). 

Samler prøver av vann og dyr

Underveis blir det samlet inn data på fisk (bunnfisk, pelagisk fisk, larver og egg), blekksprut, bunndyr og hydrografi. Havforskningsinstituttet gjennomførte 40 bunnhal og 83 planktonhal. Til tross for dårlige værforhold de første dagene, gikk toktet etter planen. Nå gjenstår en god del alderslesing, datahåndtering og etterarbeid, forteller Rupert Wienerroither, som er en av toktlederne på IBTS. 

Flust med villsvinfisk

Det er for tidlig å si noe om resultatene fra toktet; de skal være klare til 18. mars. Rupert Wienerroither deler imidlertid noen inntrykk uten «sperrefrist». Blant annet fikk de mange 6–8 cm store individer av den nærmest tropisk utseende villsvinfisken. Navnet kommer fra det lange, tilspissete munnpartiet som kan minne om snuten på et villsvin.

– Det er ikke uvanlig å få denne lille karen i den nordlige Nordsjøen, men det er første gang vi har sett mange og så spredt over hele området. Vi vet ikke hva som er grunnen. Kanskje er det normale forekomster igjen til neste år, forteller Rupert Wienerroither. 

Villsvinfisk

Villsvinfisken har et langt og spisst munnparti, som minner om snuten til et villsvin.

Foto: Rupert Wienerroither

Plastproblematikk

Siden 2011 har IBTS-toktet kartlagt marint avfall i Nordsjøen. Det er registrert store mengder, og som i havet ellers er størstedelen plastavfall. Wienerroither og kollegaene fikk om bord en torsk – en fem år gammel hunnfisk på 74 cm og 4,5 kg – med plagsomme skader forårsaket av plast. 

– Torsken har nok satt seg fast i et fiskegarn for en god stund siden, og så har nylontråden vokst inn i kjøttet. Vi så en del betennelser, men hunnfisken var likevel i god kondisjon og gjorde seg klar til gyting, sier Wienerrother.  

Torsk med inngrodd nylontråd

Denne torsken var gyteklar og i relativt god kondisjon til tross for at den hadde svømt en stund med nylontråd i fiskekjøttet.   

Foto: Rupert Wienerroither